Ushbu fan orqali siz tibbiyot sohasiga kirishni boshlaysiz. Bu yerda siz "Sog’liqni saqlash – tibbiy yordamni tashkil qilish, har bir inson va umuman aholi salomatligini saqlash va yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, davlat ijimoiy tadbirlarining birlashmasi.

Sog’liqni saqlash chora-tadbirlari - profilaktika tamoyillariga, tibbiyotning umumiy yordami, majburiy tibbiy sug’urta, tibbiyot ilmining sog’liqni saqlash amaliyoti bilan uzluksiz aloqasi, aholi salomatligiga davlat va jamoatchilikning faol ishtirokiga asoslanganligi" va shu kabilarni o'rganasiz«Tibbiyot kasbiga kirish: terapevtik bemorlar umumiy parvarishi». Bemorlar umumiy parvarishining dasturining vazifalari talabalargabemorlarni malakali parvarish qilish usullarini o’rgatish, tibbiy etika va deontologiyaning asosiy tamoyillari va tibbiy asbob-uskunalardan foydalanish qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Kurs amaliy mashg’ulotlardan (16 akademik soat) va ma’ruzalardan(2 soat) iborat bo’lib,haftada 1 martao’tkaziladigan. Mashg’ulotlar kafedraning klinik bazasi bo’lgan Bukhoro viloyat ko`p atrmoqli markazi bazasida    o’tkaziladi.