Ушбу курсда терапия фанининг максади ва вазифалари ёритилган бўлиб, ички касалликлар тўғрисида умумий маълумот, фаннинг вазифалари акс эттирилган. Ушбу курс орқали сиз терапевтик беморларни клиник текшириш усуллари, кенг тарқалган касалликлар диагностикаси ва ички касалликлар умумий семиологиясини ўрганасиз. 


Ушбу курсда терапия фанининг максади ва вазифалари ёритилган бўлиб, ички касалликлар тўғрисида умумий маълумот, фаннинг вазифалари акс эттирилган. Ушбу курс орқали сиз терапевтик беморларни клиник текшириш усуллари, кенг тарқалган касалликлар диагностикаси ва ички касалликлар умумий семиологиясини ўрганасиз. 

Ушбу курсда терапия фанининг максади ва вазифалари ёритилган бўлиб, ички касалликлар тўғрисида умумий маълумот, фаннинг вазифалари акс эттирилган. Ушбу курс орқали сиз терапевтик беморларни клиник текшириш усуллари, кенг тарқалган касалликлар диагностикаси ва ички касалликлар умумий семиологиясини ўрганасиз.