Jismoniy tarbiya

72 soat amaliy

Sog'liqni mustahkamlashga odam organizimini uyg'un ravishda rivojlantirishga qaratilgan umumiy tarbiyaning uzviy qismi.