Fanni oʼqitishdan maqsad – Tibbiyotda axborot texnologiyalardan foydalanish fanining bugungi kunda tibbiyot masalalarini yechishda, hamda davolash va ilmiy - amaliy faoliyatni sifatli darajada olib borishda, axborot texnologiyalaridan toʼgʼri foydalana oladigan kadrlarni tayyorlashda alohida oʼrin tutadi. Bakalavrlar zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida olingan tibbiy - biologik axborotni qayta ishlash, taxlil qilish, ish jarayonini avtomatlashtirish hamda toʼgʼri qaror qabul qila olishi zarur. Jumladan, matematik modellashtirish uslublari, internet tarmogʼida, zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan ishlashni bilishi zarur. Аxborot texnologiyalarining ahamiyati va rivojlanishini tendentsiyalarini bilishi texnik, dasturiy, tarmoq resurslaridan samarali foydalanish koʼnikmalariga ega boʼlishini talab etadi.

Tibbiyotda Axborot texnologiyalari fani haqida to'liq kurs ma'lumotlari berilgan