Fanni o'qitishdan maqsad – talabalarning bemorlarning yuz – jag' sohasidagi yallig'lanish va travmatik jaroxatlanishlarni turlarini bilib olishlari, ularga to'g'ri tashxis qo'yishlari, kerak bo'lgan tez tibbiy yordam ko'rsata olishlarini va to'g'ri yo'llanma berishlarini o'rgatish