Xirurgik kasalliklar  fani tibbiyot institutlari tibbiy profilaktika  fakul'tetlarining 3 va 4 kurs talabalari uchun o`quv dasturi sifatida qabul qilingan. Bu fanda umumiy xirurgiya va xirurgik kasalliklarni asoslari bo`lgan aseptika, antiseptika, xirurgik operatsiya, transfuziologiya, shikastlanish kuraka kafasi va korin xirurgik kasalliklari kabi mavzular utiladi.