Fanning maqsadi: Magistrantlarga axborot tizimlati, uning o`iga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini, axborot tizimlarini tibbiyotda qo`llanilish asoslarini, ma`lumotlar bazalarini boshqarish tizimlarini o`rganishdan iborat.